Είναι πλέον γεγονός ότι ο απανταχού Ελληνισμός έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο ψηφιακό αρχείο, μία διαδικτυακή κοινότητα να τον εκπροσωπεί. Σε αυτό περιλαμβάνονται τοπικές ιστορίες, λαογραφικά άρθρα, ιστορικές φωτογραφίες, βιογραφίες και συνεντεύξεις προσωπικοτήτων, συλλόγων αλλά και επιχειρήσεων που παρουσίασαν ή και εξακολουθούν να παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον και δράση σχετική με τους παραπάνω τομείς. Ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραματίζουν τα ίδια τα μέλη της κοινότητας που συμβάλλουν στη συλλογή, την καταγραφή και στον εμπλουτισμό του υλικού, δίνοντας έτσι συνεχώς νέα ώθηση στο περιεχόμενο του αρχείου που μένει πάντα επίκαιρο και ζωντανό.

Μέλη σε αυτό το φιλόδοξο και με όραμα εγχείρημα μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις, οργανισμοί (σχολεία, σύλλογοι, δήμοι, ιεροί ναοί και μοναστήρια) αλλά και φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να συνεισφέρουν και να ενημερωθούν για ζητήματα που άπτονται των παραπάνω θεματικών, συμβάλλοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο στην εξέλιξη του ψηφιακού αρχείου αλλά και στη συνέχιση της ιστορίας και των εκφάνσεων του πολιτισμού μας μέσα στον χρόνο από όπου και αν βρίσκονται.