• Ανακαινίσεις και επισκευές κτηρίων. 
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
  • Υδραυλικες εγκαταστάσεις 
  • Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
  • Συντηρήσεις καυστήρων 
  • Αποχετεύσεις