Το Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο περιλαμβάνει τους κανόνες λειτουργίας του ασφαλιστικού οργανισμού, την καταβολή κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών αλλά και τον τρόπο απονομής συντάξεων.

Πολλές φορές η νομική καθοδήγηση είναι απαραίτητη για την επίσπευση μιας συνταξιοδοτικής διαδικασίας. Ένας δικηγόρος μπορεί να σας συμβουλέψει και να σας οδηγήσει στην επίλυση υποθέσεων ή ζητημάτων κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. Εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών και Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ένας δικηγόρος μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμος και να σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώς προς την προοπτική συνταξιοδότησης για όλες τις κατηγορίες ασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα θα σας ενημερώσει για τις νέες διατάξεις και θα εξετάσει την δική σας περίπτωση ανα κατηγορία.

 • Όρια Ηλικίας
 • Χρόνος Έναρξης - Καταβολής Σύνταξης
 • Δημόσιο - Ιδιωτικός Φορέας
 • Καταμέτρηση
 • Γονείς Ανήλικων Τέκνων
 • Διαδοχική Ασφάλιση
 • Βαρέα και Ανθυγιεινά
 • Τρίτεκνοι
 • Πλασματικός Χρόνος Τέκνων
 • Πλασματικός Χρόνος Σπουδών
 • Ασφαλιστικά Κενά
 • Χρόνος Ασθενείας
 • Χρόνος Ανεργίας
 • Τακτοποίηση οφειλών σε Ταμεία
 • Δικαιολογητικά

Καθώς είναι πολλές οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην Κοινωνική Ασφάλιση με τα όρια ηλικίας να πηγαίνουν προς τα πάνω αλλά και τις συντάξεις να υπολογίζονται σταδιακά με εντελώς διαφορετικό τρόπο, οι συμβουλές ενός επαγγελματία δικηγόρου είναι πολύτιμες.