Πληροφορίες

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ Β.ΚΟΥΤΙΔΗ ΟΕ, είναι επιχείρηση Β΄ γενιάς.
Αναλαμβάνει με επιτυχία σε όλο τον νομό Πιερίας και στους όμορους νομούς Θεσσαλονίκης,
Ημαθίας Πέλλας, Λάρισας, όλο το φάσμα των χωματουργικών εργασιών, Εκσκαπτικών έργων, Εκβραχισμών,
Θεμελιώσεις και Κατεδαφίσεις, Οδοποιϊτικά έργα και Γέφυρες, Ενοικιάσεις κάδων – Κοντέινερ.
Η άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη και η σωστή διεκπεραίωση κάθε έργου με αυστηρή τήρηση
του προσυμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος αποτελούν τα βασικά στοιχεία της Φιλοσοφίας της επιχείρησης.
Απευθυνθείτε σε μας για εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ασφαλτοστρώσεις, διαμορφώσεις χώρων,
μεταφορές υλικών κατεδάφισης και λοιπές συναφείς εργασίες και θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι.
Επικοινωνήστε μαζί μας, για οποιαδήποτε πληροφορία.

 • Χωματουργικά - Χωματουργικές Εργασίες
 • Εκσκαφές
 • Οδοποιίτικα
 • Κατεδαφίσεις
 • Εκβραχισμοί
 • Θεμέλια
 • Ενοικιάσεις Κοντέινερ
 • Απομάκρυνση Μπαζών
 • Κάδοι για Μπάζα
 • Συλλογή & Μεταφορά Μπαζών με Κάδους
 • Διαμόρφωση Χώρων
 • Γκρεμίσματα
Χάρτης