Πληροφορίες

Μεταφορές - Μετακομίσεις οικίων & επαγγελματικών χώρων.
Ανυψωτικά μηχανήματα, σύνδεση - αποσύνδεση οικοσυσκευών - επίπλων.
Αμπαλάζ, αποθήκευση, ειδικές τιμές σε φοιτητές, στρατιωτικούς & δημόσιους υπαλλήλους.
Πανελλαδική εξυπηρέτηση. Έμπειρο προσωπικό.

Χάρτης