Πληροφορίες

Γενικές μεταφορές, ειδικές μεταφορές, διανομές, μεταφορές επαγγελματικού εξοπλισμού.
Μετακομίσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, χρήση ανυψωτικών.
Σύνδεση - αποσύνδεση οικοσυσκευών, επίπλων, αμπαλάζ, αποθήκευση.

Χάρτης