Πληροφορίες

Ηλεκτρολογογικός διαγνωστικός έλεγχος, προετοιμασία ΚΤΕΟ.
Ηλεκτρικά παράθυρα, μπαταρίες, δυναμό.
Εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών. Πώληση χονδρική - λιανική.
Αποστολές - Εξυπηρέτηση σε όλη την Αιτωλοακαρνανία και Λευκάδα.

Χάρτης