Πληροφορίες
Αγίου Αντωνίου 6, Νίκα Tower, Διαμ. 202, 2ός όροφος, Αράδιπου
Τηλέφωνο
Fax:
+35724323019
Χάρτης