Πληροφορίες
Γκυιλφόρδου 71, Κέρκυρα - Πλατεία Δημαρχείου, 49100
Τηλέφωνο