Πληροφορίες

Ώρες Επισκέψεων

  • Μόνιμη Έκθεση: Καθημερινά εκτός Δευτέρας, 09:30-15:00
  • Περιοδικές Εκθέσεις: Καθημερινά εκτός Δευτέρας, 10:00-15:00

Ενιαίο Εισιτήριο

  • Ολόκληρο: €4
  • Μειωμένο: €3
Χάρτης