Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

  • όταν πραγματοποιείται οποιαδήποτε περιοδική έκθεση: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00–13:00 & Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή: 18:00-21:00
  • όταν δεν πραγματοποιούνται εκθέσεις: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-14:00
Χάρτης