Πληροφορίες

Καρκίνος μαστού, γυναικολογικός καρκίνος, καρκίνος πνεύμονα.

Ωράριο:

Δέχεται 10:00 - 13:00 & 17:30 - 20:00.

Χάρτης