Πληροφορίες
Παπανδρέου Γεωργίου 14, Ιωάννινα, 45444
Τηλέφωνο