Πληροφορίες
Προδρόμου 121, Διαμ. 713-715, Χατζηκυριάκειο Μέγαρο, Στρόβολος
Τηλέφωνο
Fax:
+35722665032
Χάρτης