Πληροφορίες

Πρώην επιμελητής του στρατιωτικού νοσοκομείου, 401 στο οδοντοτεχνικό τμήμα.
Δέχεται κατόπιν ραντεβού.

Ωράριο:

Καθημερινά κατόπιν επικοινωνίας.

Φωτογραφίες
Χάρτης