Πληροφορίες

Συναγερμοί, χρηματαποστολές, κλειστά κυκλώματα, φύλαξη.

Η Hellas Security διαθέτει πλήρη οργάνωση για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε κάθε περίπτωση διαθέτοντας τόσο το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό, όσο και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

Συγκεκριμένα το προσωπικό που απασχολείται στην εταιρεία μας είναι άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο. Πρόκειται για προσωπικό το οποίο επιλέγεται προσεκτικά με βάση το χαρακτήρα και το ήθος του.

Όλο το προσωπικό διαθέτει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια παροχής υπηρεσιών ασφάλειας από την αρμόδια αστυνομική διεύθυνση, καθώς επίσης και διακριτικούς τίτλους από τις ειδικές δυνάμεις του στρατού, και τη γενική γραμματεία αθλητισμού, όσον αφορά την κατάλληλη εκπαίδευση τους.

Εκπαιδεύονται δε τόσο από τον διευθυντή ασφάλειας όσο και από ειδικά σεμινάρια που υποχρεούνται να παρακολουθούν σε θέματα αυτοάμυνας, συμπεριφοράς, δικαιωμάτων, και ευθυνών.

Επίσης το προσωπικό μας είναι εξειδικευμένο σε θέματα πυρασφάλειας, και πυρόσβεσης, θα είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει τη θέση και την χρήση όλων των πυροσβεστικών μέσων του χώρου σας, και θα είναι σε θέση σε κάθε περίπτωση που θα χρειασθεί να παρέμβει άμεσα.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες φύλαξης.

Επίσης είναι πιστοποιημένη με OHSAS 18001: 2007 και έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία στις Υπηρεσίες φύλαξης.

 

Φωτογραφίες
Χάρτης