Πληροφορίες

Η εταιρεία μας με συλλογική και συντονισμένη δράση καθώς και πιστοποιημένη με ISO 9001 συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος απόλυτης ασφάλειας. Η μεγάλη τεχνογνωσία της εταιρίας καθώς και η υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της, πιστοποιείται με σεμινάρια που διοργανώνει η LIONS SECURITY. Επίσης, υπάρχουν φύλακες που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο ISPS CODE την καθιστούν ικανή να καλύψει την διαχείριση και υλοποίηση έργων ασφαλείας οποιαδήποτε μορφής.

Παράλληλα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στα συστήματα ασφαλείας από το 2008 με πάνω από τριακόσιους πελάτες συνδρομητικούς και πολλούς μη συνδρομητικούς. ‘Εχει εμβέλεια από Ορεστιάδα έως Κομοτηνή και συνεργάζεται σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με ομοειδής εταιρεία.

Υπάρχουν 6 οχήματα στο στόλο της επιχείρησης και 3 μηχανές τα οποία εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των πελατών με υπηρεσίες π.χ. άμεσης επέμβασης - περιπολιών (patrol) και τεχνικής υποστήριξης. Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα τεχνικής υποστήριξης και ξεχωριστό τμήμα λιανικής -χονδρικής πώλησης με εξιδεικευμένους ανθρώπους.

  • Συστήματα συναγερμού
  • Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης CCTV
  • Πυρανίχνευση
  • Υδρασφάλεια
  • Προσωποφυλάξεις
Χάρτης