Πληροφορίες

Υπηρεσίες:

  • Ολοκεραμικά
  • Εμφυτεύματα
  • Μεταλλοπορσελάνη
  • Οδοντοστοιχίες
  • Γέφυρες
  • Μασέλες
  • Μασελάκια
  • Σύνθετες εργασίες αποκατάστασης στόματος
Φωτογραφίες
Χάρτης