Πληροφορίες

Πτυχιούχος Ιατρικής σχολής Αθηνών

Διευθύντρια Πνευμονολογικής κλινικής Medditerraneo Hospital

Επιστημονικός υπεύθυνος πνευμονολογικού τμήματος, Medifirst πολυϊατρείου Αλίμου

Ωράριο:

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 18.00 - 20.00

Φωτογραφίες
Χάρτης