Πληροφορίες
Ωράριο:

Καθημερινά 10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00 εκτός Πέμπτη απόγευμα.

Φωτογραφίες
Χάρτης