Πληροφορίες

Οι υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε
για τον ιδιωτικό και επαγγελματικό σας χώρο είναι:

 • Εκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ
 • Σχέδια ΔΕΗ - Μελέτη και εγκατάσταση
 • Εγκατάσταση θεμελιακών γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας
 • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού δικτύου κτιρίων και βιομηχανικών χωρών
 • Ανακαινίσεις πινάκων και κτιριακών εγκαταστάσεων,
 • ανακαινίσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.α.
 • Φωτισμός κήπων
 • Έξυπνα σπίτια
 • Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης- θυροτηλεφωνα
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, συναγερμούς κάμερες
 • Εγκαταστάσεις πυρασφαλείας και πυρανίχνευσης
 • Φωτισμός επαγγελματικών χώρων
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Εγκαταστάσεις κεντρικών συστημάτων 
 • Αυτοματισμοί  Σχέδια ηλεκτροδότησης
 • Ηλεκτρολογικές βλάβες  -επισκευές  
 • Τοποθετησεις κεραίων
 • Τοποθετήσεις δικτύων
Χάρτης