Πληροφορίες

Λογοθεραπεύτρια πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, μέλος Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.
Πρόγνωση - Διάγνωση - Θεραπεία.
Αρθρωτικές διαταραχές, διαταραχές επικοινωνίας.
Φωνολογικές διαταραχές.

Ωράριο:

Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού.

Χάρτης