Πληροφορίες

Ὁ Ἁγιογραφικός οἶκος Νότας Κόλλια καί Παναγιώτη Κόλλια μέ 40 χρόνια ἀκατάπαυστης ἐργασίας σέ φορητές εἰκόνες, τοιχογραφίες ἐκκλησιῶν καί συντηρήσεις ἔργων τέχνης σέ Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό, συνεχίζει μέ σεβασμό καί ἀγάπη στήν βυζαντινή τέχνη νά προσφέρει ἔργα Ὀρθόδοξης πίστης καί Λατρείας.

Φωτογραφίες
Χάρτης