Πληροφορίες

Η «Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» εξυπηρετεί:

Α. Τη γραμμή Θεσσαλονίκης – Αθήνας, η αφετηρία της οποίας είναι ο σταθμός «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» επί της οδού Γιαννιτσών 244, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης και τέρμα ο σταθμός «ΚΗΦΙΣΟΥ» στην οδό ΚΗΦΙΣΟΥ 100 στην Αθήνα. Στη γραμμή υπάρχουν θεσμοθετημένες νόμιμες στάσεις με κυριότερες : Την οδό Μοναστηρίου 69, στη Θεσσαλονίκη, την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου 24, στην Πλατεία Ομονοίας και την οδό Άστιγγος 2, μέσα στο λιμάνι του Πειραιά.

Β. Το νομό Θεσσαλονίκης (όπου δεν καλύπτεται από τον Ο.Α.Σ.Θ.), δηλαδή τις γραμμές που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη, με τους οικισμούς των παρακάτω (πρώην) 9 Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Απολλωνίας, 3. Αρέθουσας, 4. Βερτίσκου, 5. Εγνατίας, 6. Καλλοινδίων, 7. Μαδύτου, 8. Ρεντίνας και 9. Σοχού.

Σημαντικότεροι προορισμοί εντός νομού, είναι οι: Σταυρός, Ασπροβάλτα, Μάδυτος, Ρεντίνα, Απολλωνία, Ζαγκλιβέρι, Σοχός, Προφήτης, Ξηροπόταμος, Ασκός.

Χάρτης