Πληροφορίες
Ωράριο:

Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 11:00 - 13:00.
Δευτέρα - Τρίτη - Πάμπτη 18:00 - 20:00.

Γούναρη Δημητρίου 28, 1ος όροφος, 54621
Τηλέφωνο
Fax:
2310284754
Παθολόγος Θεσσαλονίκη
Ιατρός Παθολόγος Θεσσαλονίκη
Ειδικός Παθολόγος Θεσσαλονίκη
Φωτογραφίες
Χάρτης