Πληροφορίες
 • Πλήρης οφθαλμολογική εξέταση
 • Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT)
 • Μελέτη ωχράς & οπτικού νεύρου
 • Οπτικά πεδία
 • Έλεγχος γλαυκώματος
 • Παθήσεις ωχράς κηλίδος
 • Laser μυωπίας
 • Χειρουργική καταρράκτη
 • Χειρουργική γλαυκώματος
 • Σύγχρονο laser γλαυκώματος
 • Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ΗΑΓ)
 • Προκλητά δυναμικά ινιακού λοβού (ΔΙΛ)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

 • Καταρράκτης με σύγχρονη μέθοδο φακοθρυψίας (Ozil) και χρήση ενδοφακών τελευταίας τεχνολογίας (Micro incision cataract surgery)
 • Δυνατότητα ένθεσης πολυεστιακών ενδοφακών (διόρθωση μακρινής & κοντινής όρασης)
 • Δυνατότητα ένθεσης τορικών ενδοφακών (διόρθωση ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ αστιγματισμού)
 • Πτερύγιο με τεχνική Αυτομεταμόσχευσης βολβικού επιπεφυκότος
 • Γλαύκωμα με τραμπεκουλεκτομή ή ένθεση βαλβίδος
Φωτογραφίες
Χάρτης