Πληροφορίες
Δημοσθένη Σέβερη 12, Γρ. 602, 6ος όροφος, Άγιοι Ομολογητές
Τηλέφωνο
Fax:
+35722875809
Χάρτης