Πληροφορίες

Είμαστε μια επαγγελματική εταιρεία παροχής υπηρεσιών που εξειδικεύεται στις λογιστικές
και ελεγκτικές υπηρεσίες και παρέχει υπηρεσίες λογιστικής, συμβουλευτικής, γραμματείας,
αποτίμησης επιχειρήσεων και φορολογικών υπηρεσιών τόσο σε κερδοσκοπικούς όσο και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Η εταιρία είναι μέλος του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών Κύπρου (ICPAC),
ιδρύθηκε το 1990 από τον Μάριο Φιλίππου Ταλιώτη, με την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Η φιλοσοφία της M. TALIOTIS & CO LTD είναι απλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της
και να τους προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα επαγγελματικής εξυπηρέτησης.
Για να υλοποιήσει αυτό το όραμα, η Μ. ΤΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ διατηρεί ένα
άριστο σύστημα επικοινωνίας με τους πελάτες και παρέχει υπηρεσίες επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης.

Χάρτης