Πληροφορίες

Άρτος, καφέ, γλυκό, ψήσιμο φαγητού.
Τροφοδοσίες σε ταβέρνες.

Χάρτης