Πληροφορίες

Χρώματα, βερνίκια, μονωτικά, ρητίνες, σιδηρικά, εργαλεία, επισκευαστικά, βιομηχανικά εργαλεία.
Εξειδικευμένο χρωματοπωλείο, πολυεστέρες, σιδηρικά, στεγανωτικά, κόλλες, σιλικόνες.
Στόκος, μαστίχες, εποξειδικές ρητίνες.

Χάρτης