Πληροφορίες
 • Μικροβιολογικό εργαστήριο
 • Αιματολογικό εργαστήριο
 • Βιοχημικό εργαστήριο
 • Μικροβιολογικό εργαστήριο
 • Ανοσολογικό εργαστήριο
 • Ορμονολογικό εργαστήριο
 • Εργαστήριο Γονιμότητας
 • Τεστ Δυσανεξίας
 • Έλεγχος Παχυσαρκίας
  Αιμοληψίες κατ'οίκον
  Δέχεται Καθημερινά 07:30-14:00
  Τρίτη & Πέμπτη 18:30-20:30
Χάρτης