Πληροφορίες

Ογκολόγος πνεύμονα - Εξειδίκευση στον καρκίνο του πνεύμονα.
Βρογχοσκόπηση, άσθμα, διακοπή καπνίσματος.

Ωράριο:

Δέχεται με ραντεβού.

Φωτογραφίες
Χάρτης