Πληροφορίες

Διαδικασία παραγωγής λαδιού:
- Ζυγίζεται ο καρπός και στην συνέχεια αφαιρούμε τα φύλλα ώστα να μην είναι πικρό το λάδι
- Πλύσιμο της ελιάς
- Άλεσμα
- Μάλαξη
- Διαχωρισμός του χυμού
- Διαχωρισμός του λαδιού
- Παραγωγή λαδιού

Φωτογραφίες
Χάρτης