Πληροφορίες

Στο στοματολογικό ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά στη διάγνωση και αντιμετώπιση νοσημάτων του στόματος, εκτός από παθήσεις των δοντιών και φλεγμονές των ούλων.

Πρόκειται για νοσήματα που εμφανίζονται μόνο στο στόμα, όπως οι άφθες, τραυματικές βλάβες, αντιδραστικοί όγκοι, ο καρκίνος και οι προκαρκινικές βλάβες του στόματος, οι παθήσεις των σιελογόνων αδένων κ.ά., ή γενικά (συστηματικά) νοσήματα που δίνουν εκδηλώσεις στην περιοχή του προσώπου και του στόματος.

Στις πράξεις που διενεργούνται περιλαμβάνονται οι διαγνωστικές βιοψίες που γίνονται με τοπική αναισθησία.

Χάρτης