Πληροφορίες

Ζυμωτό ψωμί Μετσόβου, παραδοσιακές πίτες, γλυκά.
Δική μας παρασκευή.

Χάρτης