Πληροφορίες

Υποκατάστημα: Επαρχιακή Οδός Καστρακίου - Παλιόμυλου 38, Καστράκι Φωκίδας.

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, δομικά υλικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά είδη & υλικά.
Χρώματα - Σιδηρικά, όλες οι αντιπροσωπείες στο ηλεκτρομηχανολογικό υλικό.
Μελέτη - Κατασκευή.

Χάρτης