Πληροφορίες

Λεμφική παροχέτευση - Αθλητικές κακώσεις.
Νευρολογικές παθήσεις.
Παθήσεις σπονδυλικής στήλης.

Η Χριστίνα Τσομπάνη γεννήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας το 1979.
Είναι απόφοιτη της κρατικής αναγνωρισμένης σχολής για φυσικοθεραπεία
Rehabilitationszentrum Berlin του Βερολίνου και είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για κρανιοιερή θεραπεία στην Craniosacral Unwinding Resonance Academy του Βερολίνου
και για μάλαξη λεμφικής παροχέτευσης κατά τον Dr. Földi (MLD Manuele Lymphdrainage) στην INN AKADEMIE του Βερολίνου.
Έχει εργασθεί σε κέντρο αποκατάστασης ΑΡΤΒ (Ambulante Physikalische Therapie Berlin) στο Bερολίνο
καθώς και ως ιδιοκτήτης Φυσικοθεραπευτηρίου στις Φέρες και αργότερα έως και σήμερα στην Κατερίνη.

 

Ωράριο:

Πρωί: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 14:00.
Απόγευμα: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 17:30 - 20:30.

Φωτογραφίες
Χάρτης