Πληροφορίες

Οικιακά, μικροέπιπλα, έπιπλα κήπου, επαγγελματικός & οικιακός εξοπλισμός.
Αποστολές - Εξυπηρέτηση σε όλη την Χίο.
Πώληση χονδρική - λιανική.

Χάρτης