Πληροφορίες
Λαμπράκη Γρηγορίου 71, Ισόγειο, Γλυφάδα, 16675
Τηλέφωνο