Πληροφορίες

Χειρούργος ορθοπεδικός, αρθροσκοπική χειρουργική, αθλητικές κακώσεις.
Υπεύθυνος ορθοπεδικός τμήματος ΑΝΑΣΑ Γενική Κλινική.

Ωράριο:

Δέχεται καθημερινά 10:00 - 13:00 & 18:00 - 20:30 κάθε Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη με ραντεβού.

Φωτογραφίες
Χάρτης