Πληροφορίες

Αισθητική οδοντιατρική, λεύκανση.
Όψεις, πορσελάνες, στεφάνες.

Ωράριο:

Καθηνερινά 08:00 - 12:30 & 17:00 - 21:00.

Φωτογραφίες
Χάρτης