Πληροφορίες

Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται:

  • Ηλεκτροκινητήρες
  • Περιελίξεις κινητήρων
  • Επισκευές, συντήρηση ηλεκτροκινητήρων
  • Εμπόριο ηλεκτροκίνητων
  • Ηλεκτρικές μηχανές μέσης τάσης

Επιπλέον, διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο κέντρο service wilo.

Χάρτης