Πληροφορίες
Ωράριο:

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
εκτός Τετάρτης απογεύματος

Φωτογραφίες
Χάρτης