Πληροφορίες

Σταρένια παξιμάδια, κρίθινες κουλούρες, παραδοσιακός φούρνος.

Χάρτης