Πληροφορίες
Ωράριο:

Δέχεται καθημερινά 08:30 - 13:00 & 16:00 - 20:00 Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή με ραντεβού.

Χάρτης