Πακέτα εγγραφής

Παροχές / Πακέτo Free Basic Premium Deluxe
Στοιχεία επικοινωνίας * * * *
Logo   * * *
Περιγραφή   * * *
Ωράριο   * * *
Facebook   * * *
Χάρτης   * * *
Κωδικοί χρήστη   * * *
Συνημμένα αρχεία   3 5 10
Φωτογραφίες   5 10 20
Προσφορές   1 5 10
Άρθρα   1 3 5
Βίντεο     1 3
Πρόσθετες περιοχές       *
Δυνατότητα διαφήμισης       *

* Η σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων στην αναζήτηση εξαρτάται από το Πακέτο εγγραφής. Για το κόστος και την αναλυτική παρουσίαση των παροχών κάθε πακέτου επικοινωνήστε μαζί μας.