Συμβαδίζει η ηλεκτρικη εγκατάσταση σας με την εποχή μας?

Με τη μέση διάρκεια ζωής ενός σπιτιού στα 35 χρόνια και με τους γρήγορους ρυθμούς εξέλιξης της τεχνολογίας, η απάντηση είναι πιθανόν όχι.
 Σε πολλά σπίτια υπάρχει το φαινόμενο της υπερφόρτωσης λόγο των πολλών συσκευών και φορτίων που βρίσκονται συνδεδεμένα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, προκαλώντας βλάβες που θα μπορούσαν εύκολα να προληφθούν με ένα νέο ηλεκτρολογικό πίνακα.