Παροχές / Πακέτo Free Basic Premium Deluxe
Στοιχεία επικοινωνίας * * * *
Logo   * * *
Περιγραφή   * * *
Ωράριο   * * *
Χάρτης   * * *
Κωδικοί χρήστη   * * *
Συνημμένα αρχεία   3 6 10
Φωτογραφίες   10 20 50
Βίντεο   1 2 4
Προσφορές   2 5 10
Άρθρα   2 4 6
Ανακοινώσεις   2 5 10
Λέξεις κλειδιά     3 5
Πρόσθετες περιοχές       *
Δυνατότητα διαφήμισης       *

* Η σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων στην αναζήτηση εξαρτάται από το Πακέτο εγγραφής. Για το κόστος και την αναλυτική παρουσίαση των παροχών κάθε πακέτου επικοινωνήστε μαζί μας.