Οι θησαυροί της μονής είναι πάμπολλοι αλλά πρακτικά αθώρητοι, αφού τρεις μοναχοί φυλάσσουν τα τρία διαφορετικά κλειδιά του σκευοφυλακίου. Έτσι, οι σημαντικές κλοπές από «προσκυνητές» περιορίστηκαν στη βιβλιοθήκη, ο περίφημος Ευθάλιος κώδικας του 6ου αι. απόμεινε με 8 φύλλα αφού τα υπόλοιπα κατέληξαν σε 33 διαφορετικές ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες!

Ιδρυτής της Λαύρας «των Μελαινών», που πιθανότατα θεμελιώθηκε στην θέση πελασγικής πόλης Ακρόθωοι, είναι ο σοφός φίλος του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, ο μοναχός Αθανάσιος.

Οι μελαγχολικές, γλυκές μορφές των αγίων στο Καθολικό της μονής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι έργο του κρητικού ζωγράφου Θεοφάνη.