Ιερά Οδός 17Α, 19200, Ελευσίνα, Αττική
Τηλέφωνο
Fax:
210-5560504
210-5560973